Eismo organizavimas E50-6276/21(3.2.2E-UK5)
2021-03-22 15:55:13
Išnagrinėta Žemynos g. 13B, Vilnius 06125, Lietuva

Neteisėtai pastatyta plytų sienelė ir nuolat užrakinti vartai neleidžia pravažiuoti į garažus.

Atsakingas padalinys

Eismo organizavimo skyrius

Atsakymas 2021-03-23 12:08:04
Gerbiamas pranešėjau,
Savivaldybės administracija gavo Jūsų 2021 m. kovo 22 d. prašymą suteikti administracinę paslaugą „Tvarkau miestą pranešimas (Eismo organizavimas)“ (Savivaldybėje registruota 2021 m. kovo 22 d., reg. Nr. E50-6276/21(3.2.2E-UK5) dėl galbūt neteisėtai įrengtų techninių eismo reguliavimo priemonių (sienelės ir vartų) žemės sklype Žemynos g. 13B, Vilniuje.
Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus specialistai susiekė su Jumis, siekdami patikslinti Jūsų prašyme nurodytą informaciją. Nurodėte, kad techninės eismo reguliavimo priemonės (sienelė ir vartai) yra įrengti žemės sklypo Žemynos g. 13B ribose.
Nekilnojamojo turto registro duomenimis, dalis žemės sklypo Žemynos g. 13B nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui, o kita dalis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valstybinės žemės sklypo dalį valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, o nuomos sutartimi valstybinės žemės sklypo dalį fiziniai ir juridiniai asmenys.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nuomos sutartimis valdo minėtą žemės sklypą yra atsakingi už tinkamą sklypo valdymą ir jo priežiūrą pagal teisės aktų reikalavimus, o Savivaldybės administracija nėra gavusi nusiskundimų iš minėto žemės sklypo valdytojų.
Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“, (toliau – Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo aprašas) 9.1 papunktyje nurodyta, kad Savivaldybės administracija nerengia techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo projektų, neįrengia techninių eismo reguliavimo priemonių, užtvarų ir nekontroliuoja jų įrengimo teisėtumo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiuose suformuotuose žemės sklypuose, kai sklypą ar jo dalį nuosavybės ar kita teise valdo fiziniai ar privatieji juridiniai asmenys.
Privačiuose žemės sklypuose įrengiamas eismo reguliavimo priemones teisėti žemės sklypo valdytojai turi suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, tačiau Savivaldybės administracija šiame procese nedalyvauja, duomenų apie eismo reguliavimo priemonių derinimą neturi, o pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671 patvirtinto Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašo 15 punktą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų ir Lietuvos kelių policijos tarnybos atsakingi policijos pareigūnai nuolat prižiūri techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir eksploatavimo teisėtumą bei pagrįstumą, jų būklę, kontroliuoja, kaip laikomasi kitų nustatytų saugaus eismo reikalavimų.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie valdo minėtą žemės sklypą, yra atsakingi už tinkamą minėto žemės sklypo valdymą ir jo priežiūrą pagal teisės aktų reikalavimus. Susitarimą dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo bendraturčiai paprastai pasiekia bendradarbiaudami, kooperuodamiesi, laisva valia derindami savo interesus, veikdami pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, ieškodami priimtiniausio jiems visiems sprendimo būdo ir nesiekdami savo teisių įgyvendinimo kitų bendraturčių teisių sąskaita. Bendraturčių susitarimas leidžia užtikrinti stabilų ir ekonomišką daikto valdymą, naudojimąsi juo bei disponavimą. Bendraturčiams nesusitarus, nepriklausomai nuo nesutarimo priežasčių, daikto valdymo, naudojimosi ir disponavimo juo tvarka gali būti nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Jūsų prašyme minėtus nesutarimus dėl žemės sklypo naudojimo tvarkos su bendrasavininkais gali išspręsti tik teismas.
Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos normos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalis nustato, kad „bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Kol ginčas bus išspręstas, teismas ginčo objektui gali skirti administratorių“.
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos Teisės grupė (Konstitucijos pr. 3, 240 kab./ 234.1 kab., darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45) suteiks Jums pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, konsultuos ir padės parengti teisinio pobūdžio dokumentus. Nemokamą pirminę pagalbą taip pat teikia Vilniaus universiteto Teisės klinika (Vilniaus g. 25, Vilnius). Į susitikimą su Vilniaus universiteto Teisės klinikos konsultantais prašoma registruotis iš anksto, tai padaryti galite internetu (https://teisesklinika.lt/registracija/) arba tel. 8 670 25 165 (darbo dienomis 11–16 val.).
Jei ateityje pastebėsite, kad asmenys galbūt daro pažeidimus, apie tai praneškite policijai skambindami telefonu 112 ar naudodamiesi mobiliąja programėle ePolicija, ar parašydami anonimiškai https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous, ar prisijungę per elektroninius valdžios vartus ir naudodamiesi elektronine paslauga https://www.epolicija.lt/web/guest/choose-reporting-service-guest. Viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas yra pagrindiniai policijos uždaviniai, todėl nenutrūkstamas policijos darbas organizuojamas visą parą.
Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui galite pranešti telefonu (8 5) 219 7948 ar elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Skundą galima pateikti prisijungus per elektroninius valdžios vartus ir naudojantis elektronine paslauga https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Fiziniu-ir-juridiniu-asmenu-skundu-(pranesimu)-adresuotu-Savivaldybei-priemimas. Viešosios tvarkos skyrius kontroliuoja, kaip asmenys laikosi įvairių teisės aktų reikalavimų, todėl apgailestaujame, kad nėra galimybės skirti ypatingą dėmesį vienai konkrečiai problemai ir ne visada pavyksta į pranešimus reaguoti nedelsiant. Visa asmenų pateikiama informacija mums yra svarbi. Atsižvelgdami į prioritetus, pareigūnai kiekvieną pranešimą vertina individualiai ir pirmiausia imasi efektyvių priemonių, kad išsiaiškintų pažeidimų priežastis bei jas pašalintų. Savivaldybės administracijos padaliniai tik dalyvauja, bendradarbiauja užtikrindami viešąją tvarką, todėl neturi galimybės nuolat ir nedelsdami reaguoti į asmenų pranešimus apie galbūt padarytus pažeidimus. Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai dirba pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val., penktadieniais nuo 6 iki 24 val., šeštadieniais nuo 0 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val., sekmadieniais nuo 0 iki 2 val. ir nuo 8 iki 22 val.
Siekiame nuolat tobulinti mūsų teikiamas paslaugas, todėl būsime labai dėkingi, jei el. laišku informuosite šio rašto rengėją apie tai kaip mums pavyko, iš dalies pavyko ar nepavyko išspręsti problemos, apie kurią pranešėte.
0
 • E50-6276/21(3.2.2E-UK5)
  Eismo organizavimas
  Neteisėtai pastatyta plytų sienelė ir nuolat užrakinti vartai neleidžia pravažiuoti į garažus.
  Išnagrinėta Žemynos g. 13B, Vilnius 06125, Lietuva
  2021-03-22 15:55:13
 • 185486
  Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai
  Išnagrinėta Linkmenų g. 27
  2021-03-22 15:54:02
 • 185485
  Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai
  Išnagrinėta Linkmenų g. 27
  2021-03-22 15:53:44
 • 185484
  Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai
  Išnagrinėta S. Konarskio g. 6C, Vilnius 03122, Lietuva
  2021-03-22 15:47:37
 • E50-6273/21(3.2.6E-UK2)
  Aplinkos tvarkymas
  Pagal Vilniuje galiojančią tvarką buitiniai konteineriai laikomi tam numatytose teritorijos vietose/aikštelėse. Grūdų g.nurodytoje vietoje buitinių atliekų konteineris (1,1kub)...
  Išnagrinėta Grūdų g. 20, Vilnius 11302
  2021-03-22 15:39:31
 • 185482
  Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai
  Išnagrinėta Žirmūnų g. 67a, Vilnius 09112
  2021-03-22 15:35:11
 • E50-6271/21
  Beglobių gyvūnų gaudymas
  Sveiki, Prasome imtis priemoniu panaikinant nelegalia besemininkiu kaciu serykla bei ju "Gedimino pili" Tuskulenu 20 1 laiptine, durys kaireje puseje - pasikalbekite su ponia del...
  Išnagrinėta Tuskulėnų g. 20, Vilnius 09211
  2021-03-22 14:36:35